• Schule & Bildung >
 • Sonstiges - Schule & Bildung
 • Schule & Bildung >
 • Sonstiges - Schule & Bildung

วิชาชีพครู?

 • Öffentlich folgen
 • Privat folgen
 • Nicht mehr folgen
ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดสอน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ว่ามีการเปิดสอนที่ไหนบ้างคะ จบปริญญาตรีแล้วตอนนี้คิดอยากจะต่อวิชาชีพครูไม่รู้ว่าจะสายเกินไปรึเปล่าคะ
Update : ในบางครั้งการที่เราตัดสินใจอะไรบางอย่างมันอาจจะผิด (เรื่องงานคะ) ...mehr anzeigen
Beste AntwortAuswahl des Fragestellers
 • Joey07 antwortete vor 7 Jahren
เห็นด้วยครับ ว่าไม่มีคำว่าสายเกินไป สำหรับคนที่ทำจริง มันแค่ยากมากขึ้นบ้าง นิดหน่อย แต่ยังไง ถ้าจะทำจริงๆ แล้วมันก็ยังทันการณ์
ชื่นชมครับ ขอชื่นชมในน้ำใจ เพราะเลือกเดินทางนี้ อย่างที่คุณ ARTO ว่าไว้ ครูจนๆ ลำบากครับทางเส้นนี้ ต้องเสียสละมาก ต้องสร้างคน ฯลฯ

ช่วงนี้เหมือน นรกชัง สวรรค์แกล้ง เลยนะครับ(ใครๆ ก็รุมว่า) อย่าคิดมากครับ เอาทุกอย่างที่เขาว่ามา เป็นกำลังใจ เป็นแรงกระตุ้น ให้เราทำดีให้ได้ อย่าท้อนะ..

Source:

ปลดปล่อยตัวคุณออกจาก อารมณ์(น้อยใจ)

Bewertung und Kommentar des Fragestellers

3 von 5
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ
 • 0
  0
 • Kommentar

Andere Antworten (4)

Am besten bewertet
 • Am besten bewertet
 • Älteste
 • Neueste
 • sathaporn k antwortete vor 7 Jahren
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  ชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิต
  ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิช...
  ชื่อย่อภาษาไทย ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Graduate Diploma Program of Teaching Profession
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Grad. Dip.(Teaching Profession)

  คุณสมบัติผู้เข้าการศึกษา
  1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าในทุกสาขา ยกเว้นสาขาวิชาการศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  2 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู

  ระบบการศึกษา
  1 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึก... 2 ภาคการศึกษาปกติรับผู้สำเร็จปริญญาตรีที่ไ...
  2 ระบบการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบที่สภาป... หรือคณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำหนด แล้วแต่กรณี

  ระยะเวลาการศึกษา การศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพค...
  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เรียนไม่น้อยกว่า 27หน่วยกิต
  บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
  1015102 หลักการศึกษาและหลักวิชาชีพครู ...
  1025205 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรีย... 3(3-0)
  1055201 จิตวิทยาการเรียนรู้ 3(3-0)
  1035202 เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ 3(2-2)
  1045103 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2)
  1045104 การวิจัยการศึกษาและการวิจัยในช... 3(2-2)
  1005803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(300)

  เลือก เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  1015103 การประกันและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 3(3-0)
  1025301 การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่อการเรียน 3(3-0)
  1015901 สัมมนาทางการศึกษาการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0)
  1015501 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 3(3-0)

  สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้... ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดด้านการศึกษา หรือที่เว็ปไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการการอ... www.mua.go.th/
  • 2
   0
  • Kommentar
 • ตาเฉิ่ม antwortete vor 7 Jahren
  อยากบอกว่าอาชีพครู ไม่ใช่อาชีพสำรองของใครนะครับ

  คุณค่าของคำๆนี้ มันมากมาย พอๆกับคำว่า " พ่อและแม่ " ทีเดียวครับ คุณจะเห็นได้ว่าที่เกิดเรื่องราวมากมายในส... คนเหล่านี้แหละครับ หางานอะไรไม่ได้ก็มาเป็นครู บางคนเข้ามาหารายได้มากมายแต่ไม่มีจิตวิญญ... คนเหล่านี้น่าขยะแขยงมากครับ ไม่สร้างมีแต่ทำลาย สงสารแต่เยาวชนคนรุ่นต่อไปครับ ที่ไม่รู้จักและสัมผัสถึงต้นไม้แห่งความดี...

  ผมหวังว่า คุณน้องคงไม่เห็นอาชีพครู เป็นอย่างที่ผมกล่าวมานะครับ ขอให้โชคดี สำหรับชีวิตที่จะก้าวต่อไปครับ
  • 0
   0
  • Kommentar
 • ฮันนี่พัฟฟี่ antwortete vor 7 Jahren
  ครู..เป็นอาชีพที่น่ายกย่อง อาจจะได้ค่าตอบแทนน้อยสำหรับบางคน แต่เป็นอาชีพที่เสียสละและน่ายกย่องเสมอค่... ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆ
  • 0
   0
  • Kommentar
 • pranitee_r antwortete vor 7 Jahren
  ไม่มีคำว่าสายไปหรอกค่ะ สำหรับการเป็นครู

  มศว ก็เปิดค่ะ http://admission.swu.ac.th/
  แต่ตอนนี้อาจสายไปแล้ว สำหรับการสมัคร ปีนี้ เพราะเขาน่าจะสมัครกันไปหมดแล้ว หรือยังไงไม่แน่ใจ ลองหาข้อมูลดูนะคะ ไหน ๆ ก็อยากเป็นครูแล้ว ต้องหาความรู้เยอะ ๆ ค่ะ ไม่งั้นตามเขาไม่ทันเดี๋ยวก็อดเป็นครู (ตอนนี้อาชีพไหน ๆ ก็มีแต่คนแย่งกันทำหมดแล้ว)
  • 0
   0
  • Kommentar
 • วิชาชีพครู?
  ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดสอน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ว่ามีการเปิดสอนที่ไหนบ้างคะ จบปริญญาตรีแล้วตอนนี้คิดอยากจะต่อวิชาชีพครูไม่รู้ว่าจะสายเกินไปรึเปล่าคะ
  Anmelden 

  um Ihre Antwort hinzuzufügen

4

Wer folgt dieser Frage?

  %
  BESTE ANTWORTEN
  Mitglied seit:
  Punkte: Punkte: Level
  Antworten insgesamt:
  Punkte in dieser Woche:
  Folgen
   
  entfernen
   
  Blocken
   
  Blocken aufheben